Archives of #Nataliya Gudziy

Nataliya Gudziy Aska Kaneko

2018 Tokyo – Oct. 23

Oct. 23 – Tokyo Nataliya Gudziy Concert at かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホール(Iris hall -Katsushika symphony hills) | Open 18:00, Start 18:30 | ¥4000 address: 6丁目-33-1 Tateishi, Katsushika, Tokyo 124-0012, Japan